-40°’de şoklanan Taşköprü taze diş sarımsağımız -18° de muhafaza oluyor.